2023.10.30 09:05 |Kategorija:  SC - Pranešimai spaudai

Tai yra pranešimas spaudai, už kurio turinį BNS neatsako.

Pradedami svarstyti Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, kurie palengvins mokslinių tyrimų ateitį Lietuvoje

Lietuvos mokslo bendruomenė kritiškai vertina galiojančias viešųjų pirkimų procedūras, kurias laiko nepaprastai ilgomis, nelanksčiomis ir sudėtingomis. Šios procedūros ne tik trukdo mokslo, technologijų ir eksperimentinės plėtros procesams, bet ir daro neigiamą įtaką Lietuvos mokslininkų konkurencingumui tarptautinėje erdvėje. Tai kelia rimtą iššūkį mokslinės plėtros ir inovacijų sričių augimui.

Matydamas šias problemas, Seimo Ateities komitetas nusprendė imtis ryžtingų veiksmų. Komiteto iniciatyva buvo parengti Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, kurie turėtų lemti reikšmingus pokyčius šioje srityje. 2023 m. spalio 26 d. Seimas vieningai pritarė Viešųjų pirkimų įstatymo projekto pateikimui, žengdamas svarbų žingsnį siekiant modernizuoti viešųjų pirkimų sistemą ir palengvinti mokslininkų darbą. Šis sprendimas žada atnešti naujas galimybes ir skatinti augimą bei konkurencingumą Lietuvos mokslo ir technologijų srityse.

Siekiant plėtoti tarptautinėje rinkoje konkurencingus mokslinius tyrimus ir technologinės plėtros ir inovacijų darbus Lietuvoje, būtini esminiai ir ambicingi pokyčiai viešųjų pirkimų ekosistemoje , teigia Seimo Ateities komitetas. Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo projektu siekiama užtikrinti efektyvų ir skaidrų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų vykdomą viešųjų pirkimų procesą. Tai yra svarbus žingsnis siekiant nacionalinių ir tarptautinių mokslo projektų plėtros ir didesnio įnašo į Lietuvos ekonominę bei mokslo plėtrą.

Įstatymo projektu siekiama įteisinti supaprastintų viešųjų pirkimų siūlymus, kurie leistų gerokai (1–2 mėnesiais) sutrumpinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų vykdomų supaprastintų pirkimų procedūras, kai prekės ar paslaugos perkamos mokslinių tyrimų, technologinės ir eksperimentinės plėtros tikslais. Siūloma, atliekant supaprastintus pirkimus, atsisakyti pažymų, patvirtinančių tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą. Atsižvelgiant į tai, kad užsienio tiekėjų arba Lietuvos tiekėjų, kurių vadovai ar buhalteriai yra užsieniečiai, pažymų, įrodančių pašalinimo pagrindų nebuvimą, gavimas kartais užtrunka itin ilgai (gali trukti ir iki poros mėnesių), siūloma kaip šių duomenų įrodymą iš tiekėjų reikalauti pateikti tik Europos bendrųjų viešųjų pirkimų dokumentą, o pažymų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą, iš tiekėjų reikalauti tik esant abejonėms dėl jų patikimumo. Taip pat yra siūloma didinti moksliniams tyrimams ar eksperimentinei plėtrai skirtų prekių ir paslaugų, kurias perkant sutartis gali būti sudaroma žodžiu, vertę nuo 5 000 Eur be PVM iki 15 000 Eur be PVM. Tikimasi, kad šie pakeitimai pagreitins viešųjų pirkimų procesą ir padidins jų efektyvumą.

Po pateikimo procedūros Seimo posėdyje, Viešųjų pirkimų įstatymo projektas bus svarstomas Seimo Švietimo ir mokslo, Ekonomikos komitetuose (papildomi komitetai) ir Ateities komitete (pagrindinis komitetas).

 

Su Viešųjų pirkimų įstatymo projektu galima susipažinti čia.

 

Parengė

Ateities komiteto biuro patarėjai:

Ieva Lavišienė

Tel. (8 5)  209 6363, el. p. [email protected]

Miglė Paulauskė

Tel. (8 5)  209 6894, el. p. [email protected]

Kontaktinis asmuo
Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos departamento
Spaudos biuro vyriausioji specialistė
Saulė Eglė Trembo
Tel. (8 5) 239 6203, el. p. [email protected]

Tai yra pranešimas spaudai, už kurio turinį BNS neatsako.

Rodyti: