2022.09.23 16:20 |Kategorija:  Cover news with delay

Seimo teisininkai: LFF laikinas perėmimas prieštarautų Konstitucijai

Vilnius, rugsėjo 23 d. (BNS). Parlamente registruotas siūlymas laikinai įvesti tiesioginį valdymą Lietuvos futbolo federacijoje prieštarautų Konstitucijai, teigia Seimo teisininkai.

Parlamento Teisės departamento penktadienį paskelbtoje išvadoje nurodoma, kad įstatymo projektu būtų ribojama teisė į susivienijimus, arba asociacijų laisvė ir būtų pažeisti patys teisinės valstybės principai, numatantys, jog įstatymų leidėjai priimdami teisės aktus privalo vadovautis Konstitucija ir įstatymais.

„Manytina, kad siūlomas teisinis reguliavimas, pagal kurį nuo įstatymo įsigaliojimo Lietuvoje veikiančios sporto asociacijos – Lietuvos futbolo federacijos, valdymo organai netektų savo įgaliojimų, o jų funkcijas perimtų Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos paskirtas laikinasis administratorius, kuris inicijuotų asociacijos įstatų keitimą bei naujų valdymo organų rinkimus, prieštarautų Konstitucijos 5 ir 35 straipsniams bei teisinės valstybės principui“, – teigia Teisės departamentas.

Seimo teisininkai taip pat teigia, kad vertinant Konstitucinio Teismo ankstesnius išaiškinimus, pažymėtina, kad nei Asociacijų įstatyme, nei Sporto įstatyme, „nei jokiame kitame įstatyme“ nėra įtvirtinti kokie nors pagrindai ar sąlygos, kurioms esant Seimas gali priimti sprendimą dėl asociacijos valdymo perėmimo, jos įstatų keitimo ar kitokio kišimosi į tokio juridinio asmens veiklą.

„Taigi, Seimas priimdamas tokį įstatymuose nenumatytą sprendimą dėl Lietuvoje veikiančios asociacijos tiesioginio valdymo, galimai pažeistų ne tik konstitucinį asociacijų laisvės, tačiau ir teisinės valstybės principą, suponuojantį, kad visos valstybės institucijos ir pareigūnai turi vykdyti savo funkcijas vadovaudamiesi Konstitucija, teise priimtais ir galiojančiais įstatymais“, – sakoma teisininkų išvadoje.

Taip pat pažymima, jog rengėjų motyvai teikiant projektą yra tai, jog LFF veiklą reglamentuojantys įstatai yra „ne iki galo atitinkantys tarptautinių futbolo organizacijų rekomendacijas, galimai sudarantys sąlygas nereprezentatyviam, ne visos futbolo bendruomenės interesus atitinkančiam LFF veikimui“.

„Nekvestionuojant projekto aiškinamojo rašto argumentų pagrįstumo, abejotina, ar nurodyti pagrindai gali būti laikomi aplinkybėmis, kurių nepašalinus demokratinėje visuomenėje valstybės saugumo ar visuomenės apsaugos interesais gali atsirasti sąlygos viešosios tvarkos pažeidimams ar nusikaltimams, kilti grėsmė žmonių sveikatai ar moralei, kitų asmenų teisėms ar laisvėms, nesikišant valstybės valdžios, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, jeigu asociacijos tikslai ir veikla nėra priešingi Konstitucijai ir įstatymams“, – pabrėžia teisininkai.

Jie taip pat turi pastabų dėl „tiesioginio valdymo“ formuluotės bei kitų teisinių ir techninių niuansų.

Praėjusią savaitę Seime 82 parlamentarai registravo specialų įstatymo projektą dėl laikino tiesioginio valdymo įvedimo LFF.  

Jame numatyta, kad įstatymo galiojimo laikotarpiu LFF valdymo organų funkcijas perimtų laikinasis administratorius, jį paskirtų Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Administratorius turėtų atlikti federacijos finansinį ir veiklos auditą ir per tris mėnesius nuo įstatymo įsigaliojimo dienos parengti bei patvirtinti laikinųjų LFF įstatų projektą.

Seimui siūloma nustatyti, kad laikinųjų įstatų projekte turi būti numatyta, jog kiekvienas LFF narys federacijos konferencijoje turi vienodą balsų skaičių. Taip pat siūloma federacijos nariais padaryti šalies futbolo klubus, šiuo metu jie yra atstovaujami per regionines asociacijas.

Be to, LFF konferencijai būtų suteikiami įgaliojimai rinkti prezidentą, viceprezidentus ir Vykdomąjį komitetą. Pastarasis šiuo metu susideda iš pačių LFF narių deleguotų asmenų.

Taip pat siūloma, kad LFF valdymo organų nariais negalėtų būti už tyčinį nusikaltimą nuteisti asmenys.

Registravus šį projektą, LFF pranešė, jog inicijuoja procedūras siekiant pakeisti savo įstatus. Juose būtų nustatomas reikalavimas, jog visi renkami LFF vadovai turi atitikti tarptautinių futbolo organizacijų – Tarptautinės futbolo federacijos (FIFA) ir Europos futbolo federacijų asociacijos (UEFA) direktyvose nustatytus reikalavimus reputacijai.

Kaip teigia LFF, specialiosios darbo grupės parengtuose įstatų pakeitimuose siūloma numatyti galimybę Lietuvos aukšto meistriškumo futbolo klubams tiesiogiai deleguoti savo atstovus į LFF konferenciją, organizacijos prezidentą ir viceprezidentus, vykdomojo komiteto, etikos komisijos narius rinkti konferencijoje.

Autorius Ignas Jačauskas

[email protected], +370 5 205 85 08, Lietuvos naujienų skyrius

Rodyti: