2021.01.19 15:13 |Kategorija:  Cover news with delay

Seimo komitetai siūlo autoritarinius režimus remiančių atlikėjų neįleisti į Lietuvą

Vilnius, sausio 19 d. (BNS). Seimo Kultūros bei Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetai siūlo į Lietuvoje nepageidaujamų asmenų sąrašą įtraukti atlikėjus, kurie remia autoritarinius režimus.

Antradienį surengę bendrą posėdį dėl Lietuvai priešiškų „minkštosios galios“ projektų sklaidos ir jų finansavimo, komitetų nariai nutarė siūlyti Vyriausybei atnaujinti užsieniečių, kurių buvimas Lietuvoje nepageidaujamas, kriterijų sąrašą.

Jis turėtų būti papildytas nuostatomis, pagal kurias atlikėjai, viešai arba savo kūryba išreiškiantys paramą agresyviai ir tarptautinę teisę pažeidžiančiai Rusijos ar kitos valstybės vykdomai užsienio politikai arba kvestionuojantys Lietuvos konstitucines vertybes, Lietuvos sąjungininkų teritorinį vientisumą, būtų įtraukti į nepageidautinų asmenų sąrašą ir negalėtų atvykti bei organizuoti savo pasirodymų Lietuvoje.

Komitetai atkreipė dėmesį, kad Rusija savo geopolitiniams tikslams pasiekti ir įtakai
sustiprinti sistemingai naudoja įvairius „minkštosios galios“ projektus, nukreiptus į sovietinės praeities šlovinimą, Lietuvos okupacijos, Krymo aneksijos pateisinimą bei padedančius formuoti šiuolaikinei Rusijos valstybės ideologijai artimą istorinę sąmonę ir kultūrinę tapatybę, priartinti žmones prie Kremliaus kultūrinės bei informacinės erdvės.

„Yra valstybės apsisprendimas, ar mes sudarome sąlygas tokiems aptarnaujantiems atlikėjams atvažiuoti čia, į Lietuvą, ir iš to pelnytis sau dar ir ekonominės naudos“, – sakė Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas konservatorius Laurynas Kasčiūnas.

„Pagrindinis mūsų didžiųjų kaimynų uždavinys yra išlaikyti mus toje kultūrinėje-informacinėje erdvėje, sukelti nostalgiškus jausmus“, – teigė Kultūros komiteto vadovas konservatorius Vytautas Juozapaitis.

Komitetai taip pat ragina prireikus peržiūrėti užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvą, sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisykles, išplėsti subjektų, teikiančių duomenis ir dokumentus, sąrašą.

Be to, raginama stiprinti institucijų bendradarbiavimą šitame kontekste ir tobulinti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires, numatant ekspertinį vertinimą ir skiriant subsidijas nuo COVID-19 nukentėjusioms kultūros įstaigoms.

Seimo NSGK narys Valdas Rakutis teigė, kad Rusijos atlikėjai jau keliolika metų naudojami šios valstybės minkštosioms galioms stiprinti.

„Vasario 16-oji, kovo 11-oji ilgą laiką buvo tradicinių iš Rusijos atvykusių grupių koncertavimo laikas. Akivaizdus datų sutapimas. Reikalas tas, kad prieš mus veikia sistema. Sistema, apimanti kultūrą, švietimą, gynybą ir kita“, – tvirtino parlamentaras.

„Jeigu mes nesukursime panašios sistemos, mes visą laiką pralošime. Net jei pasirašysime kokius nors įstatymų punktus, kita pusė, kuri yra lanksti ir prisitaikanti prie situacijos, ras skylių, ir vėl mes turėsime kažkokią situaciją“, – pabrėžė jis.

„Prieš futbolo komandą reikia pastatyti kitą futbolo komandą, o ne betonuoti stulpus, nes tie stulpai paskui mums patiems trukdys bėgioti po aikštę“, – sakė V. Rakutis.

Jis siūlė prie Vyriausybės sukurti savotišką koordinavimo centrą, kuriame dirbtų skirtingų profesijų atstovai ir stebėtų situaciją savo srityse.

„Kultūros sritis yra lygiai tokia pati, kaip ir kitos Lietuvos valstybės gyvavimo sritys, ir ji turi atlikti tam tikrą žvalgybą, tiesiog žinoti, kas ką daro, kurioje vietoje ir staigiai reaguoti“, – sakė V. Rakutis.

Užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas informavo, kad draudimas atvykti į Lietuvą numatytas Užsieniečių teisinės padėties įstatyme.

Jame teigiama, kad užsienietis į Lietuvą gali būti neįleidžiamas, jeigu yra rimtas pagrindas manyti, kad jis yra padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą asmeniui ir dėl to buvo pažeistos visuotinai pripažintos žmogaus teisės ir laisvės, korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką arba kad kurstė ar kitaip dalyvavo darant tokias nusikalstamas veikas, yra įtrauktas į kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Europos laisvosios prekybos asociacijos ar Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos valstybės narės nacionalinį užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti, sąrašą.

Taip pat į Lietuvą neįleidžiami užsieniečiai, galintys kelti grėsmę valstybės saugumui ar viešajai tvarkai.

Bendras Seimo komiteto posėdis surengtas, kai paaiškėjo, kad Kultūros taryba skyrė subsidijas už neįvykusius ar perkeltus kultūros renginius bendrovėms, planavusioms Rusijos atlikėjų Filipo Kirkorovo ir Michailo Šufutinskio koncertus. 

Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis jau pasiūlė Vidaus reikalų ministerijai Rusijos ir Bulgarijos pilietį F. Kirkorovą įtraukti į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvą, nacionalinį sąrašą.

Anot ministro, šis žinomas atlikėjas savo daugkartiniais apsilankymais neteisėtai aneksuotame Krymo pusiasalyje „sąmoningai neigė Ukrainos teritorinį integralumą ir suverenitetą bei tokiu būdu netiesiogiai pateisino agresyvius Rusijos Federacijos veiksmus“. 

Autorė Jūratė Skėrytė

redakcija@bns.lt, +370 5 239 64 16, Lietuvos naujienų skyrius

Rodyti: